روغن کنجد

در حال نمایش 6 نتیجه

٪25
روغن کنجد تصفیه 250

روغن کنجد تصفیه 250cc

۱۷۹.۹۰۰ تومان ۱۳۴.۹۲۵ تومان
٪25
روغن کنجد پرس سرد 500cc

روغن کنجد پرس سرد 500cc

۲۹۹.۹۰۰ تومان ۲۲۴.۹۲۵ تومان
٪25

روغن کنجد تصفیه (بدون بو) 4 لیتری

۱.۶۵۰.۰۰۰ تومان ۱.۲۳۷.۵۰۰ تومان
٪25

روغن کنجد طبیعی 900 سی سی

۳۹۹.۰۰۰ تومان ۲۹۹.۲۵۰ تومان
٪25

روغن کنجد طبیعی 1800 سی سی

۷۹۵.۰۰۰ تومان ۵۹۶.۲۵۰ تومان
٪25

روغن کنجد طبیعی 4 لیتری

۱.۶۵۰.۰۰۰ تومان ۱.۲۳۷.۵۰۰ تومان