روغن کنجد تصفیه شده (بدون بو)

نمایش دادن همه 3 نتیجه

٪18
روغن کنجد بدون بو 900 سی سیروغن کنجد فوق تصفیه 900 سی سی
٪18
روغن کنجد بدون بو 1800 سی سیروغن کنجد فوق تصفیه 1800 سی سی
٪18
روغن کنجد بدون بو 4 لیتریروغن کنجد فوق تصفیه 4 لیتری

روغن کنجد تصفیه شده (بدون بو) 4 لیتری

1.330.000 تومان