حلوا

در حال نمایش 6 نتیجه

٪10

ارده سنتی (بدون قند) 300 گرمی

۱۰۴.۷۲۰ تومان ۹۴.۲۴۸ تومان
٪10

ارده سنتی (بدون قند) 500 گرمی

۱۵۹.۷۲۰ تومان ۱۴۳.۷۴۸ تومان
٪18

ارده سنتی (بدون قند) 800 گرمی

۲۴۰.۳۵۰ تومان ۱۹۶.۹۰۰ تومان
٪11

حلوا ارده 500 گرمی ممتاز

۱۰۴.۶۱۰ تومان ۹۳.۵۰۰ تومان
٪10

حلوا ارده 800 گرمی ممتاز

۱۶۴.۸۹۰ تومان ۱۴۸.۵۰۰ تومان