حلوا

نمایش دادن همه 6 نتیجه

٪10
ارده سنتی 300 گرمیارده 300 گرمی

ارده سنتی (بدون قند) 300 گرمی

85.680 تومان
٪10
ارده سنتی 500 گرمیارده 500 گرمی

ارده سنتی (بدون قند) 500 گرمی

130.680 تومان
٪18
ارده سنتی 800 گرمیارده 800 گرمی

ارده سنتی (بدون قند) 800 گرمی

179.000 تومان
٪18
حلوا ارده سوپر ممتاز 500 گرمیحلوا ارده 500 گرمی

حلوا ارده 500 گرمی ممتاز

77.900 تومان
٪18
حلوا ارده سوپر ممتاز 800 گرمیحلوا ارده 800 گرمی

حلوا ارده 800 گرمی ممتاز

122.800 تومان
٪18

حلوا ارده صادراتی 500 گرمی

162.000 تومان