دسته بندی ها

فراورده های کنجدی

نمایش دادن همه 14 نتیجه

٪10

کرم کنجد مغزدار ساده 90 گرمی

53.820 تومان
٪10

کرم کنجد مغزدار موزی 90 گرمی

53.820 تومان
٪10

کرم کنجد مغزدار کاکائویی 90 گرمی

53.820 تومان
٪10

کرم کنجد مغزدار نسکافه ای 90 گرمی

53.820 تومان
٪10
ارده سنتی 300 گرمیارده 300 گرمی

ارده سنتی (بدون قند) 300 گرمی

85.680 تومان
٪10
ارده سنتی 500 گرمیارده 500 گرمی

ارده سنتی (بدون قند) 500 گرمی

130.680 تومان
٪18
ارده سنتی 800 گرمیارده 800 گرمی

ارده سنتی (بدون قند) 800 گرمی

179.000 تومان
٪18
حلوا ارده سوپر ممتاز 500 گرمیحلوا ارده 500 گرمی

حلوا ارده 500 گرمی ممتاز

77.900 تومان
٪18
حلوا ارده سوپر ممتاز 800 گرمیحلوا ارده 800 گرمی

حلوا ارده 800 گرمی ممتاز

122.800 تومان
٪18

حلوا ارده صادراتی 500 گرمی

162.000 تومان
٪10
کرم کنجد مغزدار ساده 300 گرمیکرم کنجد ساده 300 گرمی

کرم کنجد مغزدار ساده 300 گرمی

98.820 تومان
٪10
کرم کنجد مغزدار کاکائویی 300 گرمیکرم کنجد کاکائویی 300 گرمی

کرم کنجد مغزدار کاکائویی 300 گرمی

98.820 تومان
٪10
کرم کنجد مغزدار نسکافه ای 300 گرمیکرم کنجد نسکافه ای 300 گرمی

کرم کنجد مغزدار نسکافه ای 300 گرمی

98.820 تومان