دسته بندی ها

فراورده های کنجدی

در حال نمایش 14 نتیجه

٪10
کرم کنجد مغزدار ساده 90 گرمی

کرم کنجد مغزدار ساده 90 گرمی

۶۵.۷۸۰ تومان ۵۹.۲۰۲ تومان
٪10
کرم کنجد مغزدار موزی 90 گرمی

کرم کنجد مغزدار موزی 90 گرمی

۶۵.۷۸۰ تومان ۵۹.۲۰۲ تومان
٪10
کرم کنجد مغزدار کاکائویی 90 گرمی

کرم کنجد مغزدار کاکائویی 90 گرمی

۶۵.۷۸۰ تومان ۵۹.۲۰۲ تومان
٪10
کرم کنجد مغزدار نسکافه ای 90 گرمی

کرم کنجد مغزدار نسکافه ای 90 گرمی

۶۵.۷۸۰ تومان ۵۹.۲۰۲ تومان
٪10

ارده سنتی (بدون قند) 300 گرمی

۱۰۴.۷۲۰ تومان ۹۴.۲۴۸ تومان
٪10

ارده سنتی (بدون قند) 500 گرمی

۱۵۹.۷۲۰ تومان ۱۴۳.۷۴۸ تومان
٪18

ارده سنتی (بدون قند) 800 گرمی

۲۴۰.۳۵۰ تومان ۱۹۶.۹۰۰ تومان
٪11

حلوا ارده 500 گرمی ممتاز

۱۰۴.۶۱۰ تومان ۹۳.۵۰۰ تومان
٪10

حلوا ارده 800 گرمی ممتاز

۱۶۴.۸۹۰ تومان ۱۴۸.۵۰۰ تومان
٪10

کرم کنجد مغزدار ساده 300 گرمی

۱۲۰.۷۸۰ تومان ۱۰۸.۷۰۲ تومان
٪10

کرم کنجد مغزدار کاکائویی 300 گرمی

۱۲۰.۷۸۰ تومان ۱۰۸.۷۰۲ تومان
٪10

کرم کنجد مغزدار نسکافه ای 300 گرمی

۱۲۰.۷۸۰ تومان ۱۰۸.۷۰۲ تومان