روغن های طبی آرایشی

نمایش 1–16 از 17 نتیجه

٪10

روغن آرگان 60 سی سی

۸۴.۰۰۰ تومان ۷۵.۶۰۰ تومان
٪10

روغن بادام تلخ طبیعی 25 سی سی

۴۲.۱۰۰ تومان ۳۷.۸۹۰ تومان
٪10

روغن بادام تلخ طبیعی 60 سی سی

۸۵.۲۰۰ تومان ۷۶.۶۸۰ تومان
٪10

روغن بادام شیرین طبیعی 60 سی سی

۱۰۸.۰۰۰ تومان ۹۷.۲۰۰ تومان
٪18

روغن سياهدانه طبیعی فرابکر 25 سی سی

۵۹.۵۰۰ تومان ۴۸.۸۰۰ تومان
٪18

روغن سياهدانه طبیعی فرابکر 60 cc

۱۲۷.۹۰۰ تومان ۱۰۴.۸۰۰ تومان
٪10
روغن زیتون 25 سی سی

روغن شاهدانه طبیعی 60 سی سی

۷۱.۷۰۰ تومان ۶۴.۵۳۰ تومان
٪10

روغن فندق طبیعی 60 سی سی

۱۷۳.۳۰۰ تومان ۱۵۵.۹۷۰ تومان
٪10

روغن کتان طبیعی 60 سی سی

۶۰.۸۰۰ تومان ۵۴.۷۲۰ تومان
٪10

روغن کرچک طبیعی 60 سی سی

۳۱.۱۰۰ تومان ۲۷.۹۹۰ تومان
٪10

روغن گل بنفشه 60 سی سی

۱۶۲.۱۰۰ تومان ۱۴۵.۸۹۰ تومان
٪10

روغن نارگيل طبیعی 60 سی سی

۳۸.۴۰۰ تومان ۳۴.۵۶۰ تومان
٪18

روغن هسته انار طبیعی 60 سی سی

۴۳.۹۰۰ تومان ۳۵.۹۰۰ تومان
٪10

روغن هسته انگور طبیعی 60 سی سی

۴۲.۱۰۰ تومان ۳۷.۸۹۰ تومان