نتیجه جستجو “روغن کنجد”

نمایش 1–16 از 24 نتیجه

روغن کنجد پرس سرد 500cc

روغن کنجد پرس سرد 500cc

۲۹۹.۹۰۰ تومان
روغن کنجد تصفیه 250

روغن کنجد تصفیه 250cc

۱۷۹.۹۰۰ تومان

روغن کنجد طبیعی 4 لیتری

۱.۶۵۰.۰۰۰ تومان
٪13
روغن سرخ حاوی کنجد 1350cc

روغن سرخ حاوی کنجد 1350cc

۲۹۹.۹۰۰ تومان ۲۵۹.۹۰۰ تومان
٪18
روغن سرخ کردنی حاوی کنجد 4 لیتری

روغن سرخ کردنی حاوی کنجد 4 لیتری

۷۹۹.۰۰۰ تومان ۶۵۵.۱۸۰ تومان
٪10

روغن سرخ کردنی حاوی کنجد 1800 سی سی

۳۶۹.۹۰۰ تومان ۳۳۲.۹۱۰ تومان
٪18

روغن مخصوص سرخ کردنی حاوی کنجد 900 سی سی

۱۹۹.۹۰۰ تومان ۱۶۳.۹۱۸ تومان
٪10

روغن گل بنفشه 60 سی سی

۱۶۲.۱۰۰ تومان ۱۴۵.۸۹۰ تومان

روغن ارده طبیعی 4 لیتری

۱.۹۵۰.۰۰۰ تومان